Členství v národních a mezinárodních organizacích

 

 

MentaHealthEurope1Mental Health Europe (MHE) je evropská nevládní organizace, zastupující organizace a sdružení, působící v oblasti duševního zdraví na místní, národní, regionální a evropské úrovni. MHE vznikla v roce 1985. Fokus je členem od roku 1999. MHE podporuje pozitivní vnímání problematiky duševních nemocí, prevenci duševních problémů, rozvoj péče, advokaci, ochranu lidských práv (ex)uživatelů služeb a psychiatrických léčeben i jejich příbuzných včetně poskytovatelů této péče. 

 

 

  

SocialFirmsEurope2Confederation of European social Firms, Employment initiatives and social Co-operatives (CEFEC) je evropská síť pro sociální firmy, sociální kooperativy, neziskové organizace a organizace, které mají za cíl vytvořit placenou práci pro zdravotně postižené a znevýhodněné osoby. Social firms Europe CEFEC je jediná síť sociálních firem po celé Evropě!

 

 

ENALMH logo new w

European Network of Active Living for Mental Health (ENALMH) je evropská síť, jejímž posláním je podpora sportu a pohybových aktivit v prevenci problémů s duševním zdravím a v procesu zotavení  z duševních onemocnění.  Asociace podporuje konkrétní sportovní a pohybové akce, jejichž cílem není jen zapojení lidí s duševním onemocněním, ale také jejich sociální začlenění a snížení stigmatizace. Věnuje se také výzkumu a vytváření politik pro využití sportu a pohybových aktivit v oblasti péče o duševní zdraví na mezinárodní i národních úrovních. 

 

 

logo JDI

 

 

Jednota pro deinstitucionalizaci (JDI) je celonárodní iniciativa,  která dlouhodobě usiluje o změnu zastaralého systému sociálních služeb v ČR, který stojí převážně na velkokapacitních ústavech.  Tento systém je pro lidi (klienty i personál) nevýhodný, ohrožující a nerespektuje jejich potřeby a práva zaručené zákony. JDI se snaží tento systém změnit a nahradit jej širokou škálou kvalitních komunitních služeb.

 

 

Spolupracujeme

 

AKS     CRPDZ 
     Asociace komunitních      
služeb    
         Centrum pro rozvoj péče      
o duševní zdraví
   
 
 
 
 
 
 
                   Ledovec                                       prah logo                          Péče o duševní zdraví 
                  Ledovec                        Práh jižní Morava Práh jižní Morava                  Péče o duševní zdraví
 
  

Spolupráce na projektech

 

Již  dokončené projekty

InALMH - Inter-Active Living for Mental Health

A.S.A.L. - Advanced Skills for Active Living 

M.E.N.S. - Mental European Network of Sport Events 

 

    

    EU flag Erasmus vect POS

 

http://fokus-cr.cz/plugins/system/cdscriptegrator/libraries/highslide/graphics/outlines/rounded-white.png") repeat scroll 0px 0px; height: 20px; width: 20px;"> http://fokus-cr.cz/plugins/system/cdscriptegrator/libraries/highslide/graphics/outlines/rounded-white.png") repeat scroll 0px -40px; height: 20px; width: 20px;"> http://fokus-cr.cz/plugins/system/cdscriptegrator/libraries/highslide/graphics/outlines/rounded-white.png") repeat scroll -20px 0px; height: 20px; width: 20px;">
http://fokus-cr.cz/plugins/system/cdscriptegrator/libraries/highslide/graphics/outlines/rounded-white.png") repeat scroll 0px -80px; height: 20px; width: 20px;">   http://fokus-cr.cz/plugins/system/cdscriptegrator/libraries/highslide/graphics/outlines/rounded-white.png") repeat scroll -20px -80px; height: 20px; width: 20px;">
http://fokus-cr.cz/plugins/system/cdscriptegrator/libraries/highslide/graphics/outlines/rounded-white.png") repeat scroll 0px -20px; height: 20px; width: 20px;"> http://fokus-cr.cz/plugins/system/cdscriptegrator/libraries/highslide/graphics/outlines/rounded-white.png") repeat scroll 0px -60px; height: 20px; width: 20px;"> http://fokus-cr.cz/plugins/system/cdscriptegrator/libraries/highslide/graphics/outlines/rounded-white.png") repeat scroll 0px -80px; height: 20px; width: 20px;">