Fokus ČR  je platforma, která sdružuje 11 samostatných Fokusů - neziskových organizací působících v 7 krajích po celé ČR. První Fokusy vznikaly začátkem 90. let jako odpověď na neutěšenou situaci v oblasti psychiatrické péče. Ta byla zaměřená převážně na identifikaci a následnou izolaci lidí s duševním onemocněním ve velkokapacitních léčebnách, v podmínkách nerespektujících lidská práva a svobody.

Naším posláním je přímá podpora lidí se zkušeností s duševním onemocněním, aby mohli žít ve svém přirozeném prostředí, v rodině, v komunitě, na pracovišti, v úzkém kontaktu s nejbližším okolím a ve spolupráci s odborníky ze zdravotnictví, sociálních služeb, zaměstnávání, vzdělávání i volnočasových aktivit.

Věříme v zotavení, věříme ve schopnosti lidí s duševním onemocněním žít plnohodnotný život svobodně, s možností rozhodovat o sobě, svých životních rolích i léčení. Základním kritériem našich služeb je naplňování potřeb konkrétního člověka.

Máme bohatou zkušenost založenou na čtvrt století vlastní činnosti a úzké spolupráci se zahraničními kolegy a odborníky. Jsme mnohaletými členy mezinárodních organizací a platforem, které nás inspirují příklady dobré praxe.

Aktivně se podílíme na tvorbě strategie reformy psychiatrické péče v ČR. Propagujeme a ve svých službách i aplikujeme moderní trendy a ověřené postupy ze zahraničí. Naším cílem, ke kterému v transformaci aktivně směřujeme, je systém komunitní péče založený na:

  •  multidisciplinaritě týmů
  •  terénní práci
  •  dostupnosti služeb,
  •  vysoké kvalitě a odbornosti.

Podporujeme svépomocné aktivity lidí se zkušeností s duševním onemocněním, hledáme možnosti využití jejich výjimečných schopností a vzdělání, zapojujeme je do činnosti naších organizací v rámci peer programů, ale i vzdělávacích a preventivních programů pro mládež.

Usilujeme o destigmatizaci lidí s duševním onemocněním, organizujeme besedy, setkání a diskuse s laickou i odbornou veřejností. Aktivně přispíváme do odborných i  populárních médií, vytváříme destigmatizační PR kampaně, iniciujeme společné akce a happeningy se spřízněnými organizacemi a spolky.

 

mapa fokus cr 2020 03

 CeskeBudejovice Fokus České Budějovice
 karlovarsky Fokus Karlovarský kraj
 Labe Fokus Labe
 Liberec Fokus Liberec
 MladaBoleslav Fokus Mladá Boleslav
 Opava Fokus Opava
 Pisek Fokus Písek
 praha1 Fokus Praha
 Tabor Fokus Tábor
 Turnov Fokus Turnov
 Vysocina Fokus Vysočina