Cílem projektu Inter-Active Living for Mental Health (InALMH)je přispět k rozvoji politického rámce pro využívání sportovních a pohybových aktivit v oblasti péče o duševní zdraví v EU.  K tomu vzniknou v rámci projektu nová doporučení pro Pokyny v rámci EU (EU Guidelines).   Dále bude vytvořena  interaktivní platforma, která bude obsahovat digitální knihovnu,  inovativní nástroj pro generování využívaných postupů (IT aplikace) a uživatelské on-line forum  pro mobilizaci a participativní zapojení odborníků a zúčastněných stran z obou oblastí – tj. z oblasti péče o duševní zdraví a z oblasti sportu a pohybových aktivit.  Celý projekt si klade za hlavní cíl  zlepšení  a podporu skutečného  využívání sportu a fyzického cvičení ve prospěch duševního zdraví.

Projekt je realizován v období 1.1.2020 - 30.9.2021 a je spolufinancován programem EU Erasmus +. Partnery jsou organizace z 8 evropských zemí - Česká republika, Řecko, Itálie, Belgie, Portugalsko, Velká Británie, Belgie a Francie. Hlavním koordinátorem je ENALMH - Evropská síť pro aktivní život duševního zdraví.

Závěrečný seminář, na kterém představíme výstupy projektu se koná 30.9.2021, pozvánka ZDE.