V mnohých světových kulturách byli lidé s příznaky duševního onemocnění považováni za vyvolené, šamany nebo léčitele. Ve své komunitě mívali významnou pozici, někdy se stávali i politickými vůdci. Vždy vystupovali jako privilegované bytosti, které dělají prostředníky mezi lidmi a světem duchů nebo bohů.

U nás byli odnepaměti označováni jako blázni a vytlačováni na okraj společnosti. Jejich svět byl vnímán jako tajemný, nepochopitelný, stávali se terčem posměchu. V době osvícenství se začala budovat velká ústavní zařízení na okrajích měst, kde měli být duševně nemocní léčeni a také odklizeni z očí veřejnosti. V západním světě se od této praxe začalo upouštět už v 60. letech minulého stolení.

U nás, i v 21. století, zůstává zastaralá tradice velkých psychiatrických léčeben stále živá. I když se některé z nich postupným rozšiřováním měst staly jejich součástí, strach z podivných lidí v nich dlouhodobě žijících, přetrvává.

Jen pomalu se prosazuje myšlenka, že duševně nemocní nepotřebují dlouhodobý pobyt v izolaci a pod soustavným lékařským dozorem, ale především mnohostrannou a účinnou podporu při cestě životem. Málokdo si připustí, že podivnost lidí s duševním onemocněním nemusí vyplývat z jejich nemoci, ale častokrát je důsledkem užívání léků.

I mnozí novináři přispívají k negativnímu obrazu lidí s duševním onemocněním. Na základě mediálních kauz a ojedinělých tragických událostí posilují mýty o duševních nemocech

Fokus ČR společně s dalšími organizacemi a osobnostmi z řad odborníků i laické veřejnosti už od svého vzniku neúnavně bojuje proti mylnému obrazu a stigmatizujícímu pohledu na lidi s duševním onemocněním. Hájí jejich práva na důstojný život bez předsudků, snaží se ovlivňovat jak legislativu, tak mínění veřejnosti.

V rámci Týdnů pro duševní zdraví (TDZ), v měsících září a říjnu, se snažíme co nejvíce informovat veřejnost o problematice duševně nemocných, mentální hygieně jako prevenci duševních onemocnění i o aktivitách organizací působících v sociálně zdravotní oblasti. Pořádáme kulturní akce, happeningy, besedy, diskuse, přispíváme do odborných i populárních publikací. Dáváme prostor pro sebevyjádření talentovaných lidí s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, organizujeme jejich umělecké výstavy, koncerty, divadelní představení, šíříme jejich literární díla.

728x90 min


Připojili jsme se ke kampani Mental Health Europe – Každý z nás je součástí řešení! Materiály ke kampani v českém jazyce ke stažení zde

Důležitou součástí našich destigmatizačních kampaní jsou filmy s problematikou duševního zdraví. Ve spolupráci s organizací Art Movement jsme se podíleli na vzniku filmu Paralelní životy, který dokumentuje stav psychiatrické péče v zahraničí i u nás.