Všechny Fokusy ve svých službách vycházejí z jednotné koncepce metodologických postupů. Směřujeme k moderním trendům komunitní psychiatrické péče aplikovaných v zahraničí. Inspirujeme se novými přístupy a přizpůsobujeme je našim podmínkám. Naším cílem je uplatňování a šíření celostního přístupu, tzv. whole life aproach, k zotavení lidí s duševním onemocněním. K tomu slouží systém průběžného vzdělávání našich pracovníků.

V oblasti komunitní péče jsme nositelé odbornosti a vzděláváme také širší odbornou veřejnost. To vše prostřednictvím těchto aktivit:

 • kurzy a programy Centra vzdělávání Fokusu Praha
  Centrum vzdělávání nabízí odborné praxe a stáže, spolupracuje na výzkumu v oblasti komunitní péče a především poskytuje vzdělávací kurzy laické i odborné veřejnosti.
  http://fokus-vzdelavani.cz/
   
 • stáže a studijní pobyty doma i v zahraničí
  Častým cílem pracovních návštěv je modelové pracoviště WHO v italském Terstu. Účastníme se i exkurzí mezi jednotlivými sociálními firmami Fokusů např. v rámci projektu Toulavý autobus.
   
 • pořádání konferencí a seminářů
  Například organizace 3. konference CARe Europe v Praze - "Od sociálního vyloučení k začlenění a výzvy sociálního podnikání". CARe je evropská síť podporující zotavení a sociální začleňování. Sdružuje organizace pracující v oblasti duševního zdraví v 17 státech Evropy.
   
 • osvětové a preventivní programy pro školy
  Například projekt Blázníš? No a!, který je zaměřen na podporu duševního zdraví ve školách a je určen pro mladé lidi od 15 do 25 let.
  www.blaznis-no-a.cz
   
 • rozvojové projekty
  Například mezinárodní projekt Old challenges new pathways OCNP/Staré výzvy - nové cesty, zaměřený na sdílení zkušeností a odborné praxe v sociálním podnikání. 
   
 • pořádání seminářů a přednášek zahraničních odborníků
  Např. z italského Terstu jsme přivítali psychiatry Roberta Mezzinu a Lorenza Toressiniho, vedoucí osobnosti celosvětového hnutí za reformu psychiatrické péče;  z USA  např.  terapeuty s vlastní zkušeností  Willa  Halla a Craiga Lewise a také Marka Reginse, zkušeného psychiatra propagujícího přístup zotavení - recovery v péči o duševní zdraví.