ASAL LOGO TRANSPARENT MEDIUM

Zahajujeme pilotní  kurz  Pokročilé dovednosti pro aktivní život pro profesionály z oblasti sportu a tělovýchovy, více podrobností pro zájemce v informaci ZDE.

Mezinárodní projekt A.S.A.L. (Advanced Skills for Active Living) má za cíl podpořit vzdělávání a rozvoj odborných dovedností profesionálů v oblasti sportu a pohybových aktivit o znalosti problematiky duševního zdraví. Stejně jako předchozí projekty M.E.N.S. a E.V.E.N.T.S. se zabývá pozitivními účinky pohybu, sportu a aktivního života na duševní zdraví. V rámci aktivit projektu bude vytvořen nový školicí program, který bude pilotně vyzkoušen pro první skupinu odborníků a  zhodnocen. Poté bude nový kurz nabídnut jako stálá součást vzdělávacích osnov vysokých škol a dalších vzdělávacích institucí. 

Projekt je realizován v období 1.1.2019 - 30.6.2020 a je spolufinancován z EU programu Erasmus+. Jsou do něj zapojeny organizace z celkem 5 evropských zemí - ČR, Řecka, Itálie, Španělska, Belgie. Hlavním koordinátorem je řecká organizace K.S.D.E.O. "EDRA". Tisková zpráva k zahájení projektu ZDE.

S ohledem na nouzová opatření související s pandemií COVID 19 byl projekt prodloužen o 6 měsíců do 31.12.2020.