Na podzim 2012 byla Ministerstvem zdravotnictví oficiálně zahájena Reforma psychiatrické péče. Jejím cílem je modernizovat celý systém a zvýšit kvalitu života lidí s duševním onemocněním.

Byla založena Platforma pro transformaci péče o duševní zdraví, složená ze  zástupců většiny síťových či zastřešujících profesních organizací.  Fokus ČR se stal její součástí, aktivně se zapojuje a od začátku se snaží ovlivňovat podobu reformy. Deklarace Platformy pro transformaci péče o duševní zdraví zde

V rámci projektu Refomy psychiatrické péče byl vytvořen Národní akční plán pro duševní zdraví 2020 - 2030.

Psychiatrie ČR ve srovnání se zahraničím:

 • NEÚMĚRNÁ velikost institucí / škodlivost
 • MINIMÁLNÍ pokrytí komunitními službami
 • MALÝ respekt k občanským právům cílové skupiny
 • Objem financí – EXTRÉMNĚ NÍZKÝ
 • NEPŘEKONATELNÉ oddělení zdravotního a sociálního
 • VELMI NÍZKÁ míra zaměstnání lidí se závažným duševním onemocněním
 • VYSOKÉ stigma psychiatrických klientů
 • NESPOLUPRÁCE - každý si jede na svém písečku

 

Transformací přístupu k lidem se zkušeností s duševním onemocněním usilujeme také
o změnu paradigmat:

 

Paradigma

 

 Recovery / úzdrava / zotavení * je hluboce osobní a jedinečný proces změny postojů, hodnot, pocitů, cílů, dovedností a rolí. Je to způsob života, který je uspokojující, nadějný, přínosný, a to dokonce i s omezeními, která nemoc přináší. Uzdravení zahrnuje rozvoj nového smyslu a účelu v životě, jak se člověk vymaňuje z katastrofických dopadů duševní nemoci.“ (Anthony, 1993)

Převzal jsem nadvládu nad svoji nemocí a přijímám zodpovědnost za to, co dělám a nedělám. Nedovolím tomu, aby mne to ovládlo. …Není to celý můj život, ale nyní jen jeho část.“

 

Komponenty recovery / úzdravy / zotavení * (Andersen, Pares & Caputi, 2003)

 • Nalezení a udržení si naděje - důvěra v sebe sama, smysl pro osobní angažovanost, optimismus vůči budoucnosti
 • Znovunastolení pozitivní identity- nalezení nové identity, která zahrnuje nemoc, ale ponechává základní, pozitivní smysl sebe sama
 • Vybudování smysluplného života - najít v nemoci smysl, najít navzdory nemoci smysl života, zapojit se do života
 • Převzetí odpovědnosti a kontroly - mít kontrolu nad nemocí a vládu nad životem.

*pojmy recovery/ úzdrava/ zotavení jsou synonyma používaná různými autory