Seminář  Aktivní život pro duševní zdraví” je jednodenní závěrečnou akcí mezinárodního projektu In-ALMH. Seznámíme se s příklady dobré praxe u nás i u sousedů v zahraničí a budeme diskutovat o přínosech pohybu pro duševní zdraví. Nebudou chybět osobní zkušenosti lidí, kterým pohyb pomáhá nejen cítit se fit na těle, ale především na duši. Během semináře vám představíme výstupy mezinárodního projektu INALMH (Inter-active Platform for Mental Health) a bude spousta příležitostí na praktické ukázky vhodných pohybových aktivit. 

Seminář doporučujeme všem profesionálům v péči o duševní zdraví, peer pracovníkům, dobrovolníkům i lidem s vlastní zkušeností s problémy s duševním zdravím. Všem, kteří se chtějí dozvědět či naučit, jakým způsobem je možné do života nenásilně a dobře začlenit více pohybu a aktivity.

AKS a FOKUS ČR vydávají u příležitosti blížícího se Světového dne pro duševní zdraví (10.10.) odmítavé prohlášení ke Stanovisku APSS (Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, z.s.), NRZP (Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, z.s.) a RS (Rady seniorů ČR, z.s.)  k deinstitucionalizaci v ČR. Obě organizace se tímto zároveň připojují k reakci Jednoty pro deinstitucionalizaci (www.jdicz.eu)

Světový den duševního zdraví připadá každoročně na 10. října. Tradice se zrodila v roce 1992 jako jedna z aktivit Světové  federace pro duševní zdraví (World Federation for Mental Health WFMH).  Hlavním tématem Světového dne duševního zdraví v roce 2020 je: "Duševní zdraví pro všechny / Větší investice - Lepší přístup / Všichni, Všude". V materiálech vydaných k tomuto dni se mj. hovoří i o potřebě deinstitucionalizace péče! (https://wfmh.global/world-mental-health-day-2020/)   

Celé znění Stanoviska ZDE.

 


Praha, 19. 2. 2020 – Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví vydala prohlášení k situaci ohledně odvolání ředitele Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod, a to hlavně v kontextu probíhající reformy psychiatrické péče v ČR. Vyjádření je k diszpozici také na webu asociace zde.

Praha, 5. 2. 2020 – Právě před 30 lety byl v Praze založen první Fokus! Vznikla první komunitní péče v oblasti duševního zdraví. Fokus si vytyčil za cíl pomáhat lidem s duševním onemocněním žít plnohodnotný život mimo zdi psychiatrických léčeben a bez izolace od společnosti a této myšlence je věrný dodnes!

Od roku 1990 se k tomuto cíli přidala řada dalších neziskovek – sdružených v Asociaci komunitních služeb (AKS). Fokus sám se rozrostl. Vznikla řada Fokusů po celé republice zastřešených pod organizací Fokus ČR. Komunitní péče se stala nedílnou součástí nabídky v oblasti péče o duševní zdraví. Letošní výročí chceme pojmout šířeji – není to jen oslava narozenin Fokusu – slavíme 30 let komunitní péče. Chceme vyzdvihnout úspěchy společné snahy o lepší život lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Komunitní služby se staly hybateli reformy péče o duševní zdraví! A jsme hrdí, že v současnosti se komunitní péče stala už systémovou součástí nového uspořádání péče o duševní zdraví.

Fokus ČR slaví 30 let komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví 

Vizuál 30

Pro tento rok přinášíme společný vizuál, který symbolizuje třicítku – 30 let komunitní péče v oblasti duševního zdraví. Zelenou stuhu vnímáme jako symbol duševního zdraví, motiv spojení, pokračování, kontinuity i naděje do budoucnosti. Navíc se motiv zelené stuhy objevuje např. ve vizuálech spojených se Světovým dnem duševního zdraví. A doufáme, že se k jeho sdílení připojí všechny organizace, které komunitní péči v oblasti duševního zdraví klientům nabízejí – je to oslava nás všech!

Akce 30

Součástí oslav bude putovní výstava obrazů Duše jako múza autorů Skupiny F, která se jako zelená linka proklikatí městy, kde jsou Fokusy. V září se potkáme v Praze na konferenci, kde se představí pražské komunitní služby, a také se můžeme těšit na diskuzní fórum na téma komunitní péče se zahraničními osobnostmi!

Podrobnější tiskovou zprávu k 30 letům komunitních služeb si můžete přečíst na webu Komunitně 30 let.    

Přijímáme zájemce do pilotního  kurzu SPORT A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ pro profesionály z oblasti sportu a tělovýchovy. 

Sport a pohybové aktivity jsou v současné době pro mnoho lidí s vážnými problémy s duševním zdravím nedostupné. Přitom je dnes již prokázáno, že fyzický pohyb vhodně přizpůsobený možnostem má nejen zdravotní přínosy, ale také pomáhá např. prolamovat sociální izolaci, kterou častokrát duševní onemocnění provází. Kurz si klade za cíl připravit odborníky z oblasti sportu a pohybových aktivit tak, aby dokázali vhodně podpořit lidi s duševním onemocněním, motivovat je a přizpůsobit tréninky a pohybové aktivity jejich potřebám.  Ve službách péče o duševní zdraví tuto roli často zastávají sociální pracovníci nebo členové multidisciplinárních týmů, kteří jsou sportovními nadšenci a dokáží klienty/uživatele služeb zmotivovat k pohybu a dávají jim potřebnou podporu. I pro ně je tento pilotní kurz určen. 

Obsah kurzu:  4 Tématické okruhy:
- Problémy s duševním zdravím
- Cvičení / sport a duševní zdraví
- Psychosociální dimenze cvičení / sportu a duševního zdraví
- Další související otázky /věk, pohlaví, kultura
+ Zajištěná stáž v organizaci, která poskytuje podporu lidem s duševním onemocněním

Pro koho: Pro absolventy bakalářského studia VŠ nebo VOŠ se zaměřením na tělovýchovu, sport, fyzioterapii a pohybové aktivity. Po dohodě s organizátory  také pro ostatní zájemce.
Kdy:  Leden 2019 – duben 2020 (bloková  výuka o víkendech, samostudium  a odborná stáž)      
Kde: FTVS, José Martího 269/31 162 52 - Praha 6 – Veleslavín a FOKUS Praha, Dolákova 536/24, Praha 8
Cena:  Pilotní kurz je pro účastníky zdarma

Bližší informace pro zájemce:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zájemci hlaste se co nejdříve, počet účastníků studijní skupiny je omezen.

Pořádá Fokus ČR, z.s. jako součást projektu  A.S.A.L. (Pokročilé dovednosti pro aktivní život)

Informační leták ke stažení ZDE.