Evropská osvětová kampaň propojuje duševní zdraví se sportem a pohybovými aktivitami

LIFE IS LIKE A BIKE - ŽIVOT JE JAKO JÍZDA NA KOLE  

  Life is Like a Bike video

„Život je jako jízda na kole. Abyste udrželi rovnováhu, musíte se pohybovat,“ Albert Einstein kombinuje v jedné větě zákony fyziky se životním postojem.  Je to další zdroj inspirace pro holistický přístup k duševnímu zdraví díky aktivnímu životu, díky pozitivnímu vlivu, který sport a fyzické aktivity mají na naši každodenní náladu a duševní rovnováhu.  

Kampaň “Life is like a bike” je založena na výsledcích evropského výzkumu mezi organizacemi i jedinci, který se zabýval jejich zkušenostmi a názory na vliv fyzických aktivit a sportu na  duševní zdraví.  

Zpráva s názvem “Mapování a pochopení sociálního vyloučení – ústavní péče, nátlakové metody a komunitní služby v Evropě” je novější, rozšířenou verzí zprávy organizace Mental Health Europe z roku 2012, jež měla za úkol zmapovat problematiku sociálního vyloučení. Klade za cíl zachytit nejnovější a co nejucelenější informace o zákonech evropských zemí, jež se týkají duševního zdraví, a  zjistit, nakolik se v těchto zemích využívá nedobrovolná hospitalizace a léčba a zda se pacienti fyzicky omezují, či izolují od ostatních. Zpráva rovněž shrnuje nově se objevující problémy v oblasti duševního zdraví v Evropě a mapuje evropské systémy zabývající se duševním zdravím, přičemž objasňuje situaci lidských práv u osob s duševním onemocněním a lidí, kteří služby v oblasti duševního zdraví využívají. Tentokrát se cíleně zaměřuje na případy osob, jež mají zkušenost s ústavní péčí a omezováním či omezovacími prostředky při využívání služeb v oblasti duševního zdraví. Doufáme, že to přispěje k hlubšímu porozumění problematice sociálního vyloučení, jemuž tito lidé musí čelit.

Zpráva ke stažení v AJ - "Mapping and Understanding Exclusion" zde. Česká verze bude k dispozici v nejbližším období. 

Tisková zpráva MHE ke zveřejnění zprávy zde. 

 Mapping exclusion

 

 

Druhé setkání projektu M.E.N.S. (Mental European Network of Sport Events) se uskutečnilo ve dnech 22. a 23. června 2017 v Praze. Cílem projektu je vyvinout na evropské úrovni silné institucionální postupy pro specifický přínos sportu a tělesného cvičení k prevenci, terapii a rehabilitaci duševních onemocnění.

Během dvoudenního setkání představilo 39 zástupců 17 partnerských organizací ze 12 zemí, včetně Fokusu ČR, již úspěšně realizované fáze projektu. Dále jsme probrali průběh probíhajících úkolů a naplánovali nadcházející  kroky.  Před sebou máme například celoevropskou mediální kampaň ke zvýšení povědomí významu pohybových aktivit pro duševní zdraví. Podařilo se také položit základní kámen nově vznikající asociaci  Evropská sít aktivního života pro duševní zdraví, která má mezinárodní označení ENALMH.  Fokus ČR je v této představenstvu asociace zastoupený Janem Drobným. 

Velký dík patří týmu Dům u Libuše Fokusu Praha, který připravil výborný catering s vynikajícím servisem. Byli jsme hrdí na to, že můžeme představit dobrou praxi a příklad sociální rehabilitační práce na mezinárodní úrovni.

 

DSCN3938

 

  DSCN3905     DSCN3940

Jde nám o základní evropské hodnoty, a proto se Fokus ČR připojuje k výzvě evropským leaderům, kterou podepsalo  více než 230 občanských organizací u příležitosti 60. výročí Římské smlouvy. Výzva apeluje na vrcholné evropské politiky k zachování principů demokracie a participace, rovného přístupu a sociální spravedlnosti, solidarity a udržitelnosti a k respektu k zákonu a lidským právům, neboť tyto hodnoty jsou v současné Evropě zpochybňovány.

Podívejte se na celou výzvu zveřejněnou ZDE.

 Appeal 1      Appeal 2

 

V italském městečku Citta di Castello se sešlo 17 organizací z celé Evropy, které spojuje téma sportu, pohybových aktivit a duševního zdraví. Ačkoliv jsou pozitivní účinky pohybu na duševní zdraví již mnohokrát prokázané výzkumem i praxí, stále jsou lidé s problémy s duševním zdravím v přístupu ke sportu často znevýhodňováni či diskriminováni. Projekt M.E.N.S. (Mental European Network of Sport Events) si klade za cíl tuto situaci změnit. Fokus ČR je u toho a je jedním ze zakládajících partnerů této mezinárodní sítě.

 

all