Na webových stránkách Evropské komise se objevila první srovnávací zpráva sociálního podnikání. Jedním z konzultantů byl také ředitel Centra sociálních firem Fokusu Praha Jiří Novák. Tato studie nastiňuje poprvé hlavní rysy sociálních podniků v 28 členských státech EU a ve Švýcarsku. Podle této zprávy jsou sociální podniky důležitou hnací silou, která podporuje růst začlenění a jsou klíčové v boji proti současným ekonomickým a environmentálních výzvám.
Přesto jen osm zemí (Bulharsko, Řecko, Francie, Itálie, Lucembursko, Slovinsko, Švédsko a Velká Británie) má politický rámec nastavený tak, že podporují rozvoj sociálních podniků.
Většina českých sociálních podniků jsou WISE, což znamená, že mají sociální dopad prostřednictvím svých zaměstnanců. Obvykle, počet a spokojenost činných osob, je brán jako měřítko úspěchu.

Dále zpráva udává, že současné době je v České republice slabá síť odborníků, kteří poskytují bezplatné podnikatelské poradenství pro sociální podniky. Podle respondentů, se skládá pouze z několika organizací (například People, Planet, Profit a Fokus). Vládní podpora v této oblasti se skládá z malé skupiny konzultantů, což nestačí k pokrytí potřeby. Více o shrnutí výsledků a jednotlivé národní studie jsou k dispozici zde.