Po úspěšných konferencích v Budapešti (2012) a Tallinnu (2013) se 17. a 18. června uskuteční 3. setkání CARe v Praze v Národní technické knihovně. CARe je evropská síť podporující úzdravu a sociální začleňování. Sdružuje organizace pracující v oblasti duševního zdraví v 17 státech Evropy.
Fokus Praha je spolupořadatelem letošní mezinárodní konference, jejímž mottem je: „Od sociálního vyloučení k začlenění a výzvy sociálního podnikání".

care 549x390

Tématem konference je:

1. úzdrava a sociální začlenění

2. sociální podnikání

3. výzvy deinstitucionalizace

Samotné konferenci budou předcházet návštěvy v sociálních podnicích a místech, která se snaží zavést přístup recovery do své práce.

Hlavními přednášejícími budou Dr. Julie Repper z Recovery Nottinghamshire HealthcareTrust ve Velké Británii a Geof Cox, který je již 30 let zapojen do sociálního podnikání a 15 let pracuje jako konzultant a externí poradce pro sociální podnikání. Jeden z úvodních příspěvků přednese generální ředitel Fokusu Praha Pavel Novák. Přednášet bude také Mgr. Pavel Říčan, ředitel Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví, spolu s Michalem Kašparem. Klub Mosty představí na samostatném workshopu Borek Lacina a Jana Pekárková.
Více o akci i CARe se dozvíte zde.