JDI - Práva a Lidé v ústavech v ČR

JDI - Práva a Lidé v ústavech v ČR
File Size:
150.89 kB
Date:
25. duben 2019

JDI - Jednota pro deinstitucionalizaci, z.s.  vydala k 70. výročí Všeobecné deklarace lidských práv zprávu o lidech žijících v ČR v pobytových zařízeních. Je jich 80 000, z toho 63 000 žije v zařízeních ústavního typu.

Práva a Lidé v ústavech v ČR