MHE Report Mapování a pochopení sociálního vyloučení - Shrnutí, Česká republika

MHE Report Mapování a pochopení sociálního vyloučení - Shrnutí, Česká republika
File Size:
376.37 kB
Date:
17. říjen 2018

Celkové shrnutí novější, rozšířené verze zprávy organizace Mental Health Europe z roku 2012, jež měla za úkol zmapovat problematiku sociálního vyloučení. Text v českém jazyce obsahuje celkové shrnutí z úvodu zprávy a část věnovanou situaci v České republice. 

Kompletní zpráva v AJ za všechny země je publikována ZDE. Tuto zprávu sepsali odborníci z Univerzity v Kentu a organizace Mental Health Europe (MHE) s pomocí dalších členů a partnerských organizací MHE a s podporou Iniciativy pro duševní zdraví nadace Open Society a programu Evropské unie “Práva, rovnost a občanství”. Zpráva si klade za cíl zachytit nejnovější a co nejucelenější informace o zákonech evropských zemí, jež se týkají duševního zdraví, a  zjistit, nakolik se v těchto zemích využívá nedobrovolná hospitalizace a léčba a zda se pacienti fyzicky omezují, či izolují od ostatních. Zpráva rovněž shrnuje nově se objevující problémy v oblasti duševního zdraví v Evropě a mapuje evropské systémy zabývající se duševním zdravím, přičemž objasňuje situaci lidských práv u osob s duševním onemocněním a lidí, kteří služby v oblasti duševního zdraví využívají. Tentokrát se cíleně zaměřuje na případy osob, jež mají zkušenost s ústavní péčí a omezováním či omezovacími prostředky při využívání služeb v oblasti duševního zdraví. Doufáme, že to přispěje k hlubšímu porozumění problematice sociálního vyloučení, jemuž tito lidé musí čelit.