DOPIS PRO MPSV 2010_FINANCOVÁNÍ SLUŽEB

DOPIS PRO MPSV 2010_FINANCOVÁNÍ SLUŽEB
File Size:
25.00 kB
Date:
2. leden 2012

 

Hrozí reálné nebezpečí, že některé osoby se zdravotním postižením - duševním onemocněním - nebudou schopny bez podpory sociálních služeb fungovat ve svém přirozeném prostředí. Následky vidíme jednak v nárůstu dlouhodobých hospitalizací v psychiatrických léčebnách, jednak v nárůstu bezdomovectví.