PSYCHIATRICKÁ PÉČE 2010, ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA

PSYCHIATRICKÁ PÉČE 2010, ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA
File Size:
1.60 MB
Date:
30. srpen 2012

 

© ÚZIS ČR, 2011
© Translation ÚZIS ČR

 

Zdrojem informací pro publikaci jsou výkazy o síti a lůžžkovém fondu
psychiatrických zařízení, výkaz o ambulantní péči v psychiatrickém oboru a údaje
z Národního registru hospitalizovaných. V tabulkách je prezentována činnost
ambulantních psychiatrických zařízení podle krajů.