POKYN 6/2010 K VYKAZOVÁNÍ DAT O POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

POKYN 6/2010 K VYKAZOVÁNÍ DAT O POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
File Size:
638.02 kB
Date:
30. srpen 2012

Vydalo MPSV 20. prosince 2010

 

Pro potřebu poskytovatelů sociálních služeb a místně příslušných krajských úřadů