VYBRANÉ STATISTICKÉ ÚDAJE O FINANCOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A PŘÍSPĚVKU NA PÉČI 2008

VYBRANÉ STATISTICKÉ ÚDAJE O FINANCOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A PŘÍSPĚVKU NA PÉČI 2008
File Size:
531.01 kB
Date:
30. srpen 2012

Vydalo MPSV, únor 2009