VYBRANÉ STATISTICKÉ ÚDAJE O FINANCOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A PŘÍSPĚVKU NA PÉČI

VYBRANÉ STATISTICKÉ ÚDAJE O FINANCOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A PŘÍSPĚVKU NA PÉČI
File Size:
599.79 kB
Date:
30. srpen 2012

 

Vydal: Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, MPSV
pracovní verze ze dne 11.5.2010