DEKLARACE MISE PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

DEKLARACE MISE PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
File Size:
32.50 kB
Date:
11. květen 2012
Organizace uživatelů psychiatrické péče, rodinných příslušníků a poskytovatelů se postavily za Deklaraci Mise pro duševní zdraví.
Deklarace požaduje zásadní proměnu systému psychiatrické péče v České republice, a to v souladu s 19.článkem Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením - právem na nezávislý život.