Praha, 19. 2. 2020 – Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví vydala prohlášení k situaci ohledně odvolání ředitele Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod, a to hlavně v kontextu probíhající reformy psychiatrické péče v ČR. Vyjádření je k diszpozici také na webu asociace zde.

Praha, 5. 2. 2020 – Právě před 30 lety byl v Praze založen první Fokus! Vznikla první komunitní péče v oblasti duševního zdraví. Fokus si vytyčil za cíl pomáhat lidem s duševním onemocněním žít plnohodnotný život mimo zdi psychiatrických léčeben a bez izolace od společnosti a této myšlence je věrný dodnes!

Od roku 1990 se k tomuto cíli přidala řada dalších neziskovek – sdružených v Asociaci komunitních služeb (AKS). Fokus sám se rozrostl. Vznikla řada Fokusů po celé republice zastřešených pod organizací Fokus ČR. Komunitní péče se stala nedílnou součástí nabídky v oblasti péče o duševní zdraví. Letošní výročí chceme pojmout šířeji – není to jen oslava narozenin Fokusu – slavíme 30 let komunitní péče. Chceme vyzdvihnout úspěchy společné snahy o lepší život lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Komunitní služby se staly hybateli reformy péče o duševní zdraví! A jsme hrdí, že v současnosti se komunitní péče stala už systémovou součástí nového uspořádání péče o duševní zdraví.

Fokus ČR slaví 30 let komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví 

Vizuál 30

Pro tento rok přinášíme společný vizuál, který symbolizuje třicítku – 30 let komunitní péče v oblasti duševního zdraví. Zelenou stuhu vnímáme jako symbol duševního zdraví, motiv spojení, pokračování, kontinuity i naděje do budoucnosti. Navíc se motiv zelené stuhy objevuje např. ve vizuálech spojených se Světovým dnem duševního zdraví. A doufáme, že se k jeho sdílení připojí všechny organizace, které komunitní péči v oblasti duševního zdraví klientům nabízejí – je to oslava nás všech!

Akce 30

Součástí oslav bude putovní výstava obrazů Duše jako múza autorů Skupiny F, která se jako zelená linka proklikatí městy, kde jsou Fokusy. V září se potkáme v Praze na konferenci, kde se představí pražské komunitní služby, a také se můžeme těšit na diskuzní fórum na téma komunitní péče se zahraničními osobnostmi!

Podrobnější tiskovou zprávu k 30 letům komunitních služeb si můžete přečíst na webu Komunitně 30 let.    

Duševní zdraví je globální problém. Světový den duševního zdraví (10. říjen), nám tuto dimenzi připomíná. WHO otevírá tento den letos téma prevence sebevražd. Vzpomeňme na 800 000 obětí ročně a zejména na mladé lidi, kteří jsou do tohoto počtu zahrnuti. Sebevraždy jsou nyní druhou hlavní příčinou úmrtí mládeže, a to bohužel s rostoucí tendencí.

Zjištění z mnoha vědeckých studií a dlouhodobé aplikace příslušných terapeutických programů prokázaly, že sport, tělesná cvičení a vhodné pohybové aktivity mohou rozhodujícím způsobem přispět k prevenci a léčbě řady duševních onemocnění a stavů: Sport pomáhá. Začlenění těchto aktivit do běžných terapeutických přístupů však neodůvodněně zaostává a ENALMH neustále bojuje za strategické partnerství mezi sportem a duševním zdravím.

Připojte se a šiřte s námi!

 

 

TDZ 2019 velký

 

Největší destigmatizační událost v České republice Týdny pro duševní zdraví právě začala. Akce a aktivity pořádané v rámci Týdnů pro duševní zdraví se konají už 30 let v období od 10. září do 10. října. Celá kampaň vrcholí 10.10. na Mezinárodní den duševního zdraví. Fokus ČR byl v začátcích této rozsáhlé a pestré kampaně na podporu duševního zdraví a pro 30. ročník má každý Fokus opět připraveno mnoho akcí, besed, workshopů či happeningů. Přehledně jsou pozvánky na všechny akce uvedené na www.tdz.cz. Ke kampani jsou srdečně zvány i další organizace a neziskovky, které podporují duševní zdraví a upozorňují na stigmatizaci lidí se zkušeností s duševním onemocněním.  

Již druhým rokem spravujeme web kampaně společně s destigmatizační iniciativou Národního ústavu pro duševní zdraví NA ROVINU. Vizuály ke stažení a volnému použití k propagaci všech akcí TDZ pro rok 2019 jsou k dispozici v Knihovně našeho webu zde.

 

Historically the first sports games for people with mental health problems EVENTS were attended by 7 representatives rom Fokus Praha and Fokus Mladá Boleslav in Athens, Greece. From September 21 to 23, they competed in traditional disciplines such as football, tennis, volleyball, trekking, running, biking ... but they also tried fresh sports such as capoeira, firsbe, thai chi, TRX together with people from 14 other countries across Europe and from Turkey. All in a wonderful atmosphere that organizers from the Greek organization EDRA, together with all the participants, were able to create.

As an enthusiastic participant form Portugal says to the organizers: "Many congratulations, you have been able to materialize the dream of bringing together people and countries with common goals - to have more mental health, to have fun, to socialize, to be more active. This was a big step towards showing governments and policy makers that physical activity and sports are key factors for living and healthy and happy life."

Thank you to the athletes who represented us and look forward to the next event in 2019!

 

EVENTS2

      EVENTS4

 

EVENTS7

EVENTS11

 

 

 

 

 

 

 

EVENTS6