V italském městečku Citta di Castello se sešlo 17 organizací z celé Evropy, které spojuje téma sportu, pohybových aktivit a duševního zdraví. Ačkoliv jsou pozitivní účinky pohybu na duševní zdraví již mnohokrát prokázané výzkumem i praxí, stále jsou lidé s problémy s duševním zdravím v přístupu ke sportu často znevýhodňováni či diskriminováni. Projekt M.E.N.S. (Mental European Network of Sport Events) si klade za cíl tuto situaci změnit. Fokus ČR je u toho a je jedním ze zakládajících partnerů této mezinárodní sítě.

 

all