Ve dnech 4. – 6. března se zaměstnanci Fokusu Praha a Fokusu Labe zúčastnili v rámci projektu Grundtvig – „Old Challenges, New Pathways“ mezinárodního setkání v Itálii.

Program byl zahájen v Bologni v tréninkové restauraci „Le Torri“, kde probíhala konstruktivní diskuse formou World café, kterou organizovala Scuola Centrale formazione, která již 40 let působí v oblasti odborného vzdělávání a zahrnuje 43 vzdělávacích institucí v 11 italských regionech.

Další den byl věnován návštěvě sociálních podniků v regionu Emilia Romagna. Podnik Paolo Babini ve městě Forli zajišťuje ubytování svobodným matkám, výchovu sirotků a dětí vězeňkyň, volnočasové aktivity pro dospívající děti a také nově pomáhá se startem do života mladým mezi 19 až 25 rokem. Na poslední činnost získávají peníze z vlastní činnosti. Podnik disponuje tréninkovými pracovními místy ve službách (catering, obchod, ubytování).

Druhé skupině bylo představeno sociální družstvo CILS, které bylo založeno před 40 lety a k dnešnímu dni zaměstnává kolem 400 zaměstnanců. Organizace vznikla na podporu integrace osob se zdravotním postižením a nabízí jim zaměstnání, které splňuje jejich očekávání v seberealizace, tak i v oblasti finančního ohodnocení.

Posledním sociálním podnikem byl L‘ape bianca, který zahrnoval prodejnu s recyklovanými výrobky, kavárnu a obchod s biopotravinami. Vše, co se zde prodávalo, prochází speciální kontrolou, neboť tato společnost řeší kromě sociálního dopadu také ten ekologický.

Poslední den byl věnován mezinárodnímu semináři s názvem „Sociální inovace- mezi politikou a rozvojem“ ve středověké pevnosti Bertinoro. Tento seminář byl součástí dvou evropských projektů na téma sociální mobility: "Work & Train" a "Old Challenges, New Pathways", kterého se zúčastnili koordinátoři a manažeři sociálních podniků z Itálie, Španělska, Francie, Belgie, Británie, Bulharska, Lucemburska, České republiky a Portugalska. Na stránkách Scuoly Centrale Formazione jsou tyto události také zdokumentovány.